Шовкопляс A.O., Руссєва Е.В.
Одеський державний медичний університет


Для аналізу інформативності різних променевих методик у діагностиці лімфопроліферативних захворювань (ЛПЗ) було проведене дослідження визначення вмісту РЕА, В 2- МГ і феритину в крові цих хворих. Було обстежено 180 пацієнтів з лімфогранулематозом (ЛГМ) і неходжкінськими злоякісними лімфомами (НЗЛ). При первинній локалізації уражених лімфатичних вузлів у середостінні і локальному ураженні легенів визначення специфічних маркерів феритину, В2-МГ, РЕА в сироватці крові сприяє уточненню особливостей перебігу захворювання, ступеня його тяжкості, встановленню клінічної ремісії, оцінці ефективності терапії, а також виділенню груп онкологічного ризику, що вимагають ретельного спостереження за хворими з високим ступенем злоякісності патологічного процесу.

Читайте так же: