Прилінська Н.І., Пилипенко Н.О., Морозова С.І.
ДП Харківський НДІ гігієни праці та профзахворювань

 

Хронічний пиловий бронхіт супроводжується ознаками дисфункції імунної системи, у зв’язку з чим були апробовані різні методи імунокорекції — декаріс, тималін та мікрохвильова резонансна терапія (МРТ). Найбільш ефективним засобом виявилась МРТ. Метод дозволяє нівелювати стресовий стан організму, нормалізує співвідношення чисельності субпопуляцій імунекомпетентних клітин, підвищує їх функціональні резерви, вирівнює вираженість як імунодефіцитного стану, так і аутоімунних процесів. Традиційна медикаментозна терапія також, в основному, сприятливо впливала на показники імунітету. Декаріс та тималін в ряді випадків посилювали ступінь імунних порушень, зокрема призводили до зниження кількості клітин з хел- перною та супресорною функціями.

Читайте так же: