З метою оцінки інформаційної цінності структурно-морфологічних показників при захворюванні на туберкульоз та неспецифічні захворювання легенів (НЗЛ) було проведене комплексне застосування сучасних методів променевої діагностики (ультразвукові дослідження — УЗД, комп'ютерна томографія — КТ, магнітно-резонансна томографія — МРТ, сцінтіграфія). Було обстежено 222 хворих на туберкульоз і НЗЛ. Найбільш демонстративною виявилась КТ. КТ є найбільш чутливою — 92,3%, специфічною — 93,4%, і, на відміну від УЗД — 70,4-80,4% і МРТ — 78-75%, — дозволяє виявити органне ураження в легенях і лімфатичних вузлах (ЛВ), визначаючи його форму, розміри і відношення до прилеглих структур. Розрізнювальна здатність КТ при дослідженні ЛВ — 0,3-0,5 ему діаметрі, УЗД, МРТ — 1-1,2 см.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: