Бутилін В.Ю., Шептицька А.М.
Представництво SAGMEL, Inc. в Україні

 

З метою узагальнення світового досвіду антиоксидантної терапії проаналізовані матеріали понад 370 публікацій і результати 26 тривалих (від 1,5 до 25 років) і широкомасштабних (охоплено від 1954 до 39876 осіб) досліджень, що розподілюються на чотири групи: 1) статистично достовірні позитивні результати (15 з 26 звітів); 2) відсутність будь-яких статистично достовірних результатів (7 з 26 звітів); 3) комбінація статистично достовірних позитивних і негативних результатів (2 з 26 звітів); 4) статистично достовірні негативні результати (2 з 26 звітів). Загальними рисами досліджень з негативними результатами були: використання не більш як 1-2 антиоксидантів; значне перевищення рекомендованої RDA добової дози принаймні одного з них; високий рівень матеріального забезпечення обстежених. Для досліджень з позитивними результатами був більш характерний несприятливий попередній соматичний стан; частіша комбінація кількох вживаних антиоксидантів (вітаміни А, С, Е); відповідність або пропорційність доз уживаних антиоксидантів їх добовій потребі по RDA; середній та низький рівень матеріального стану обстежених. Таким чином, попередній прогноз безпеки тривалої антиоксидантної терапії грунтується на використанні комбінованих препаратів, склад яких є пропорційним добовій потребі людини.

Читайте так же: