Бодаченко Т.П., Канюка С.Б., Ніколенко В.Ю., Мірошникова Т.І.
Донецький медичний університет, Обласна клінічна лікарня професійних захворювань

 

Необхідність вивчення динаміки захворюваності професійними хворобами легень та інвалідності внаслідок них зумовлена багатьма обставинами гігієнічного, клінічного та соціального плану. З метою вивчення питомої ваги хронічного бронхіту (ХБ), силікотуберкульозу (СТ) та пневмоконіозів (П) досліджено частоту виявлення цих хвороб у динаміці за 1995—1997 pp., за даними JIKK клініки та протоколів МСЕК. Привертає до себе увагу збільшення питомої ваги ХБ серед пилових хвороб легень при обстеженні 1996 та 1997 pp. Кількість вперше виявлених випадків ХБ на 1000 оглянутих була в 1,4 раза вища, ніж показник по П. Виявлена також більша частота та тяжкість ускладнень при ХБ в порівнянні з П, прогностично несприятливий перебіг ХБ. Ця тенденція вивчена Г.О. Бондаренко (1996), який подав цілу низку цінних рекомендацій з профілактики та реабілітації хворих гірників на основі індивідуальної програми. Актуальність цих методик зростає у зв'язку з тим, що серед інвалідів по П переважають люди віком 40-60 років, а також зростає кількість інвалідів II гр., хворих на СТ та П.

Читайте так же:

Tags