Збереження здоров’я населення працездатного віку тісно пов’язано з профілактикою, ранньою діагностикою та ефективним лікуванням легеневих хвороб. Вивчено розповсюдженість легеневих хвороб у осіб, які працюють на теплових електростанціях, організм яких зазнавав впливу комплексу несприятливих чинників, насамперед професійних та екологічних. На першому етапі дослідження проводилось анкетування за спеціально розробленою анкетою, результати аналізу якої склали інформаційний банк даних, що застосовувався для подальшої математичної обробки з метою виявлення осіб з ознаками хвороб. Розроблено та застосовано комплекс діагностичних критеріїв, що дозволяють проводити діагностику ранніх форм бронхо-легеневих хвороб, у тому числі і туберкульозу легенів.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: