Результати аналізу 450 історій хвороби пацієнтів, які лікувалися в пульмонологічному відділенні протягом трьох років з приводу гострих пневмоній, дозволяють визначити цілий ряд особливостей в їх перебігу. Відмічено тенденцію росту розповсюдження всіх видів пневмоній, зміну етіологічного спектру. Етіологічний спектр має такий вигляд: Streptococc phneumoniae — 42%, Chlamidia — 3%, Influenza A vims — 3% і таке інше. Збільшення резистентності спектрів до антибіотиків — 12% від усіх випадків. Етіологія захворювання була не встановлена майже у 20% хворих. Змінився перебіг захворювання. Формується група з ранніми тяжкими ускладненнями: гнійникові, у вигляді абсцедування (15%), емпієми (3%), шокові легені (2%) та з украй несприятливим прогнозом. Летальність склала 0,9%, по області в 1997 році — 2,3%, серед цієї категорії хворих 50% вели антисоціальний спосіб життя. Частіше за все зустрічались такі пневмонії: септичні, на фоні хронічного бронхіту, аспіраційні.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: