Смертність серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легень у Львівській області протягом останніх семи років неухильно зростала і у 1991 році становила 8,1; в 1993 —
9,3 і у 1997 — 10,8% загальної смертності від туберкульозу. Серед 148 померлих за цей період переважали чоловіки (79%), мешканці міст та непрацюючі (65%). Середній вік померлих знижувався і у 1991 році становив 55,3, у 1993 — 52,1 і у 1997 — 51 рік. Із клінічних форм найчастіше (46%) зустрічався дисемінований туберкульоз, здебільшого з генералізацією, рідше (31%) фіброзно-кавернозний і ще рідше (24%) інфільтративний типу казеозної тіневмонії. Супутніми захворюваннями в 71% були хвороби ісерця і кровообігу, в 49% — органів дихання, в 47% — алкоголізм і у 8,3% — цукровий діабет. Невідкладні стани спричинялися до смерті в 7-8 % вперше виявлених хворих щорічно. Декомпенсація легеневого серця з кожним роком спостфігалася рідше (в 1991 р. — 49,3%, в 1993 — 39%, 1997 — 35,7^). Зате дедалі частіше (відповідно 27%, 35% і 62%) причиною смерті було прогресування специфічного процесу, яке проявлялося тяжкою інтоксикацією і загальним виснаженням. Підтвердженням є той факт, що у 1996—1997 роках 36% хворих померло в перший тиждень перебування в стаціонарі, ще 35% — до одного місяця і 29% — після одного-восьми місяців лікування.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: