Повторно госпіталізуються 12,4% хворих на туберкульоз дітей віком від 0 до 7 років, причому сільські діти в 2,5 раза частіше. Причиною повторного надходження до стаціонару у 87,9% випадків був туберкульоз, у 12,1% — неспецифічна патологія. У 45,4% дітей, госпіталізованих друге, було загострення процесу, при якому в 20,0% випадків виникали ускладнення. У 6,1% дітей був рецидив туберкульозу, така ж кількість була госпіталізована для обстеження з приводу туберкульозу, 50,3% — для протирецидивного лікування туберкульозного менінгіту. Основною причинною загострень і рецидиву було нераціональне протитуберкульозне лікування на всіх його етапах. У 60,6% випадків стаціонарне лікування було короткотривалим, у 20,7% — переривчастим, а у 1,8% відзначалася неправильна тактика лікування. Санаторно лікувалось 18,2% дітей, протирецидивне лікування отримало 15,2% хворих. Встановлено, що соціально неблагополучні сім’ї, преморбідний стан дітей, обтяжений інфекційними хворобами напередодні захворювання на туберкульоз і під час його лікування та ускладнення туберкульозу слід вважати чинниками ризику повторної госпіталізації дітей з приводу туберкульозу. У зв’язку з цим .птей, обтяжених наведеними чинниками, слід лікувати у стаціонарі тривало, до остаточної стабілізації.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: