Процик Л.М., Кужко М.М., Кужко З.Ф., Давида Р.С.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

 

Хронічні обструктивні захворювання і туберкульоз легень в останні роки набули поширення, а погляди на методи їх діагностики і лікування суперечливі й вивчені недостатньо. Метою дослідження є вивчення порушень бронхіальної прохідності у 73 хворих з метатуберкульозними змінами. Використовували апарат «Пневмоскрин-ІІ» та метод зональної реографії. В результаті проведених досліджень у 12 хворих виявлений хронічний обструктивний бронхіт, у 24 пацієнтів — зональні порушення бронхіальної прохідності в місці локалізації патологічного процесу. Виявлені у 46,1% хворих порушення бронхіальної прохідності різного ступеня вказують на актуальність проблеми і необхідність проведення подальших досліджень з метою розробки методів їх лікування та попередження ускладнень.

Читайте так же: