Метою дослідження була інтегральна оцінка ме- дико-біологічних, соціальних, гігієнічних і екологічних чинників, що детермінують виникнення повторних гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) у дітей. Проведене комплексне клінічне обстеження 112 часто хворіючих дошкільнят (ЧХД) з кратністю ГРЗ більше З епізодів на рік та 88 практично здорових однолітків. Екохарактеристика районів •еажання здійснена за рівнем вмісту у ґрунті важких металів і» -гчногенних радіонуклідів. Результати дослідження вивчавсь методами багатофакторного та дисперсійного аналізів.  вагомою серед контингенту ЧХД була частка дітей і ознаками атопічно зміненої реактивності. За даними бага- чзфакторного аналізу зростання частоти ГРЗ у дошкільнят твамо було пов’язано з вмістом у грунті Pb, Zn, Cb, а також сіичними показниками: наявністю частих ГРЗ у віці до 1 я: су. відносним вмістом еозинофілів у периферичній крові; сприятливим соціально-економічним станом сім’ї та не зриятливими гігієнічними показниками умов перебування у дгтячій установі; крім того, відмічено зворотний зв’язок з исстом у крові дітей альбуміну, IgG та субпопуляції Т-лімфоцитів, функція яких асоціювала з хелперною. Таким чгаом, формування клінічного феномена частих ГРЗ у дітей щипального віку відзначається поліфакторністю, зокрема за- гекністю як від індивідуальних особливостей організму, так і кі усіх досліджуваних екзогенних чинників гіпотетичного ризику.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: