Гичка С.Г., Брюзгіна Т.С., Рева С.М., Вретик Г.М.
Київський медичний інститут УАНМ і Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця


Мета дослідження — визначити особливості жирнокислотного складу і рівень вільного холестерину (ХС) в ліпідах легень при розвитку у хворих на інфаркт міокарда (ІМ) пневмонії (ПН). Ізохромато- графічним методом були досліджені легені померлих хворих на ІМ: І група — без легеневих ускладнень; II — з наявністю ПН. Контролем слугували легені людей, що загинули на місці пригоди в автокатастрофах. В І групі спостерігалась тенденція до зниження рівня насиченості ліпідів за рахунок пальмітинової і стеаринової ЖК і зростання вмісту ненасичених ЖК — олеїнової і лінолевої. Вміст арахідонової ЖК не відрізнявся від контролю, а рівень ХС був дещо підвищеним. Жирнокислотний склад ліпідів легень в II групі відрізнявся значним зростанням вмісту поліненасичених ЖК (ПНЖК) — лінолевої і арахідонової. Рівень пальмітинової і стеаринової ЖК, а також ХС знижувався в порівнянні як з контролем (Р< 0,05) так і з І групою. Таким чином, розвиток у хворих на ІМ пневмонії супроводжується зниженням вмісту в ліпідах пальмітинової ЖК і ХС, що є важливими компонентами сурфактанту, і зростанням рівня ПНЖК, що свідчить про блокування їх метаболізму і активацію процесів перекисного окислення ліпідів у мембранних структурах.

Читайте так же: