Тонкопряд І.В.
Український НДІ промислової медицини

 

Метою дослідження є пошук ефективних засобів лікування пилового бронхіту з бронхо- спастичним синдромом, як найбільш тяжкої його форми. Досліджено і проліковано 57 хворих на пиловий бронхіт з бронхоспастичним синдромом віком від 30 до 50 років за допомогою плазмофорезу (ПФ) та екстракорпорального ультрафіолетового опромінювання крові (ЕУФОК). Серед досліджених 26 були гормонозалежними. До лікування стан хворих був переважно тяжким. Наслідки: ПФ у сполученні з ЕУФОК веде до: швидкого усунення симптомів бронхіальної обструкції; корекції системи імунітету; детоксикації; первинної профілактики формування гормонозалежності; відновлення чутливості до глюкокортикоїдів та зменшення їхньої дози при гормонозалежних формах захворювання.
Висновки: ПФ у сполученні з ЕУФОК є високоефективним методом лікування найбільш тяжкого перебігу пилового бронхіту.

Читайте так же:

Tags