Наявний великий арсенал хірургічних операцій на бронхах і легенях, розробка нових методик та нестандартних тактичних підходів на основі диференційованого використання трансстернального і трансплеврального доступів є одною з актуальних проблем хірургічної пульмонології. Метою була оптимізація хірургічного лікування хворих з бронхо-легеневою патологією та їх ускладненнями. В основу дослідження покладені дані про 290 хворих на туберкульоз легенів та H3Л з емпіємою плеври. Серед оперованих хворих трансстернальні методи хірургічних втручань використовувались у 61,7%, трансплевральні — у 38,3% випадків. Найчастіше застосовувались такі операції як реампутація або оклюзія кукси головного бронху (38,3%), плевропневмонектомія (28%), оклюзія бронхо-судинних структур (6,2%). Нами розроблені хірургічні методики і техніка операцій через трансстерналь- ний доступ. Вивчені додаткові можливості підвищення ефективності операцій з трансплеврального і трансстернального доступів у 1,5 раза.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: