Основні ланки патогенезу вроджених пневмоній тісно пов’язані з підвищеним розпадом тканин, посиленими процесами метаболізму, порушенням мікроциркуляції, а тому завжди супроводжуються явищами інтоксикації. Ендотоксикоз, зумовлений як дією мікроорганізмів та їх токсинів, так і всмоктуванням продуктів розпаду, порушує скоординовану діяльність органів. Під спостереженням перебувало 34 новонароджених з вродженою пневмонією. Окрім традиційного комплексу обстеження, вивчалися лабораторні показники ендотоксикозу. Аналіз отриманих даних показав, що у немовлят з вродженою пневмонією на фоні клінічно вираженого синдрому ендогенної інтоксикації спостерігалися високі лабораторні показники ендотоксикозу, як у гострому періоді, так і в періоді реконвалесценції.
З метою корекції виявлених порушень використовували ентеросорбенти. Включення в комплекс лікування вроджених пневмоній сорбентотерапії має не лише позитивний клінічний ефект, а й сприятливо впливає на динаміку лабораторних показників ендотоксикозу. Використання ентеро- сорбції у поєднанні з традиційним лікуванням дає змогу майже повністю ліквідувати ендотоксикоз і тим самим забезпечує сприятливий перебіг захворювання.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: