До останнього часу не розроблені способи лікування хворих туберкульозом (ТБК) легень, які б запобігали розвитку легеневого серця (ЛС) і рецидивів хвороби (Р), що й послужило темою роботи. На підставі клініко-рентгенологічних даних та результатів досліджень регіональних функцій легень (зональна реографія) і ряду важливих показників роботи серцево-судинної системи (полікардіографія) у 96 хворих з уперше виявленим і рецидивним ТБК легень у фазі розпаду встановлено, що основною причиною формування у них ЛС є зменшення притоку крові до правих відділів серця і, відповідно, зменшення кровонаповнення легеневого судинного русла. Корекція цих розладів за допомогою оберігаючого ліжкового режиму в ан- тиортостатичному положенні протягом перших 1,5-2 місяців перебування хворих в стаціонарі з прийомом більшої, ніж у звичайних умовах, кількості рідини (1-2 л на добу) істотно підвищили ефективність антибактеріальної терапії (каверни загоїлись у 93,7% а знебацилення наступило у 97,8% хворих). При багаторічному спостереженні за цими особами (до 20 років) ознаки ЛС виявлені в одному, а Р — в двох випадках. Отже, корекція регіональних функцій легень при лікуванні хворих ТБК органів дихання не тільки підвищує ефективність терапії, а й зменшує кількість Р і є надійним засобом профілактики ЛС.

Читайте так же:

Tags