Крушевський В.Д.
Український науково-дослідний інститут промислової медицини

 

Більшість авторів підкреслюють пряму залежність розповсюдження хронічного бронхіту (ХБ) від ступеня забруднення повітряного середовища різними полютантами та тривалості їх дії на організм, інфекції, індивідуальної резистентності організму та ін. У зв’язку з цим оцінка реальної сукупності небезпечності кожного з факторів ризику розвитку ХБ у соціально- гігієнічних та клінічних дослідженнях неможлива без їх експериментального підтвердження. Для цього необхідним є експериментальне моделювання ХБ за допомогою уніфікованих бронхітогенних агентів та надійних діагностичних тестів. З цією метою нами розроблено уніфіковану модель експериментального токсико-пилового бронхіту, яка дозволить не тільки прискорити можливості розробки нових діагностичних та лікувально-профілактичних засобів, а й об’єктивізувати накопичення експериментальних даних. Уніфікування моделювання експериментального токсико-пилового бронхіту передбачає: стандартизацію лабораторних тварин за бактеріологічними, вірусологічними, паразитологічними ти гістологічними критеріями, які прийнято східноєвропейськими державами у Софії (квітень 1989 p.); стандартизацію бронхітогенних агентів (оксидів азоту, сірчаного ангідриду, аморфного гідрофобного діоксиду кремнію та грубодисперсного діок- сиду кремнію з ММАД 50 мкм) з фізико-хімічних властивостей та за інгаляційними дозоекспозиційними показниками; стандартизацію динаміки морфологічних змін у бронхах при експериментальному токсико-пиловому бронхіті та ін. Таким чином, уніфікація моделі експериментального токсико-пилового бронхіту дозволить поширити якісні характеристики бронхітогенезу для застосування їх у клініці, а дані про порівняльну оцінку бронхітогенних властивостей різних подразнюючих газів, пари та аерозолів дозволять використати їх для гігієнічного нормування.

Читайте так же: