Українська медична стоматологічна академія

 

Смертність внаслідок травматизму та ускладнень ХНЗЛ входять у першу п'ятірку в структурі смертності. Метою нашої роботи було виявити, наскільки взаємозв'язок травм і ХНЗЛ впливає на їх перебіг, які зміни відбуваються в показниках функції зовнішнього дихання (ФЗД), імунітету та антиоксидантній системі. Частоту ХНЗЛ при травмах оцінювали за історіями хвороб та амбулаторними картами, ФЗД — за спірограмами, пневмотахограмами, антиоксидантну систему — за показниками СОД, КІ, ЦП. Дослідження показало, що перебіг ХНЗЛ найчастіше погіршується при торакальній — 32%, спинальній травмі — 24%, численній травмі — 38%. У цих хворих відмічається значне зниження показників ФЗД, особливо ЖЄЛ, ОФВ], погіршується дренажна функція легень. Протягом перших двох тижнів активізуються перекисні процеси. Всі хворі з ХНЗЛ при травмі отримували антибактеріальні та бронхолітичні засоби. Після проведеної терапії на 5-9 день відмічалось поліпшення показників прохідності бронхів. Тривалий період гіповентиляції або період гіпервентиляції під час операційного наркозу погіршують перебіг ХНЗЛ та потребують призначення антибіотиків, брон- холітиків, антиоксидантів.

Читайте так же: