Проведено вивчення імунного статусу і ліпідного складу мембран еритроцитів у 38 дітей першого року життя з обструктивним бронхітом на фоні перинатального ураження ЦНС. У половини дітей відмічались явища нейротоксикозу, дихальна недостатність II стадії, порушення кровообігу II А ступеня. У ліпідному складі мембран еритроцитів у розпал захворювання різко знижувався вміст фосфоліпідів, фосфатилхоліну, фосфатидилетаноламіну і підвищувався вільний та ефірозв’язаний холестерин, що відбиває порушення проникності клітинних мембран. Імунний статус при се- редньотяжкому перебігу захворювання відбивав захисно- пристосувальну реакцію у вигляді первинного зниження показників, а через 7-10 днів підвищення, але не нормалізації клітинного і, в меншій мірі, гуморального імунітету. При тяжких ускладненнях тривалість і вираженість зниження показників імунограми були надзвичайними. І навіть у ремісії тривало спостерігались зміни у вигляді відносного зниження Т-лімфоцитів та їх популяцій, особливо теофілінчутливості, наростання “нульових” лімфоцитів. Кореляційний аналіз виявив прямий зв’язок рівня фосфатидилхоліну мембран еритроцитів із вмістом Т-лімфоцитів (Р<0,05).

 

Таким чином, ці дані у сполученні з клінікою у вигляді еквівалентів бронхоспазму на фоні перинатальної енцефалопатії, атопічного діатезу, повторних епізодів бронхообструкції свідчать про високий ступінь ризику розвитку бронхіальної астми і необхідність своєчасної корекції.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: