На етапі організації медичної допомоги населенню, з урахуванням затяжного перебігу гострих пневмоній, наявності тенденції до розвитку рецидивів, актуальною є розробка методу етапної реабілітації цієї групи хворих. Під наглядом перебувало 122 хворих на гостру пневмонію. При надходженні на лікування клінічний стан хворих відповідав масивності ураження бронхо-легеневої системи та змінам, викликаним порушеннями прохідності бронхів, що було підтверджено рентгенологічно та за допомогою комп’ютерної спірографії. Основний комплекс лікування включав використання мікрокліматотерапії аерозолем натрію хлориду високої дисперсії вже в період затихання запального процесу. Було виділено для порівняння дві групи хворих, в одній з яких мікроклі- матотерапія не проводилась, а в другій вона починалась тільки через 20-25 днів після надходження хворого на стацлікування. Найбільш ефективним був комплекс, згідно з якоим у перші 7- 10 днів стаціонарного лікування хворим призначалась традиційна фармакотерапія, а з 7-9 дня лікування, залежно від стану хворого, було призначено курс лікування в кабінеті штучного мікроклімату. З 15-18 дня лікування пацієнти отримували тільки мікрокліматотерапію. Ефективність лікування цієї групи підтвердилась нормалізацією функціонування брон- хо-легеневого апарату, клінічно і інструментально.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: