Одержано підвищення відносної кількості загальної популяції Т-лімфоцитів (Р<0,05) зі значним порушенням співвідношення хелперно-супресорної фракції щодо збільшення.
1/3 частина дітей мала збільшену кількість “активних” Т-клітин (47,5%± 0,5), що в більшості випадків збігалося з високою частотою багаторецепторного розеткоутворення. Позитивна динаміка клінічного перебігу захворювання не збігалася з нормалізацією імунних показників на момент виписки хворого. Це визначає необхідність реабілітації в умовах поліклініки з подальшим контролем параметрів імунного гомеостазу.

 

Кулініч Т.Е., Комісаренко О.В., Трунова Н.В.
Дніпропетровська державна медична академія

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: