Уданій роботі представлені результати комплексного клініко-функціонального дослідження центральної, церебральної та периферичної гемодинаміки у 84 хворих (віком від 35 до 50 років) на хронічні неспецифічні захворювання легень (XH3Л) у залежності від ступеня вираженості бронхіальної обструкції. Використані методи: електро- та ехокардіографія в сполученні з велоергометрією, рео- та електроенцефалографія, телевізійна капіляроскопія та комп'ютерна термографія. Визначена достатня збереженість компенсаторно- адаптаційних механізмів судинної системи на різних рівнях у 23% випадків. При цьому у більшості (94%) виявлені патологічні зміни на рівні мікроциркуляції, які посилюють зростання гіпоксії. Значне зниження толерантності до фізичного навантаження у 43% і поява у 15% обстежених ішемічних змін ЕКГ вказують на недостатність у них коронарного резерву і компенсаційно-адаптаційних можливостей кардіовас- кулярної Системи. РЕГ зміни свідчать про перевагу гіпертонусу (57%) та дистонії (31%) з ознаками венозної дисфункції (69%). Зміни біоелектричної активності головного мозку мали місце у 73% хворих та характеризувались загальномозковими дифузними порушеннями електричної активності. Висвітлені зміни параметрів цереброкардіальної та периферичної гемодинаміки необхідно враховувати при оцінці життєдіяльності хворих на ХНЗЛ.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: