Функціональні властивості окремих класів ліпідів перебувають у прямому зв’язку з їх жирнокислотним складом. Тому вивчення спектру жирних кислот фосфоліпідів сурфактанту легень з використанням сучасного методу газорідинної хроматографії є перспективним для клінічної і лабораторної діагностики. Наші дослідження показали, що при вогнищевій формі туберкульозу (27 осіб) достовірно зменшується рівень арахідонової С20:4 жирної кислоти (ЖК) до (0,98 + 0,09)% (у контролі (2,78 ± 0,69)%), Р<0,05. При свіжови- явленій дисемінованій формі туберкульозу збільшується сума поліненасичених ЖК (ПН ЖК) до (13,62 ± 2,20)% (у контролі (7,73 + 0,09)%) за рахунок лінолевої С18:2 ЖК (1,98+1,70)% (у контролі (1,29±0,80)%) та полієнових ЖК до (9,60±0,96)% (2,04 + 0,44)% у контролі), Р<0,05. При інфільтративній формі туберкульозу (85 осіб) підвищується кількість полієнових С22:4,6 ЖК до (3,16+1,24)% та знижується ейкозотрієнова С20:3 ЖК до (0,38+0,05)% (у контролі (1,12+0,04)%) і арахідонова С20:4 ЖК до (1,87± 0,03)% (у контролі (2,78 ±0,69)%), Р<0,05. При фіброзно-кавернозному туберкульозі (100 осіб) збільшується кількість пальмітинової С16:0 ЖК до (45,70+2,20)% (у контролі (52,03 + 1,40)%) та підвищуються лінолева С18:2 ЖК до (4,38 ± 0,54)% і ліноленова 08:3 ЖК до (0,78+0,07)% (у контролі (0,50± 0,13)%). Р<0,05. Таким чином, вивчення спектру жирних кислот ліпідів у КВП дає можливість оцінити інтенсивність процесу перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у легеневому сурфактанті, його вплив на ПНст. КВП, а також проводити своєчасну корекцію у процесі лікування.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: