Ковальчук Т.Д., Рубцов Р.В.
Український НДІ промислової медицини


Проблема хронічного легеневого серця (XЛC), як основного та найбільш тяжкого ускладнення, що виникає при перебігу професійного бронхіту (ПБ) у робітників гірничорудної промисловості, залишається одніим з найбільш актуальних питань пульмонології. У загальній структурі смертності від захворювань органів дихання і їх ускладнень на долю хронічного легеневого серця припадає понад 30%, а 16% хворих з легенево-серцевою недостатністю помирають протягом першого року після виходу на інвалідність. На початкових етапах розвитку ПБ у 75% хворих при наявності обструкції бронхів малого калібру, явищ імунологічного дисбалансу і порушень функції роботи правих відділів серця мають місце явища гіпертензії у малому колі кровообігу, які формують патогенетичну основу для виникнення ХЛС. Використання комплексу показників електрокардіографічного дослідження серця, функціонального стану органів дихання, роботи правих відділів серця та імунологічного статусу організму дозволяє проводити ранню діагностику ХЛС при професійному бронхіті, підвищуючи ефективність цих заходів на 77%. Використання у лікувально-профілактичних заходах при ПБ, ускладненому ХЛС, лікувального комплексу, що складається з антагоністів кальцію, імуномодуляторів, гіпербаричної оксигенації та че- резшкірної стимуляції діафрагми, дозволяє у два рази зменшити кількість загострень хвороби, поліпшити стан хворого, зменшити кількість діб непрацездатності на 15%,затримати негативний розвиток XJIC в середньому на 2,5-3 роки. Застосування комплексів з профілактики та лікування XJIC при ПБ поліпшує трудовий прогноз працівників гірничорудної промисловості, що підтверджується зниженням у два рази випадків виходу на інвалідність та зростанням на 23% кількості хворих, що продовжують свій трудовий шлях.

Читайте так же:

Tags