Петрух Л.І., Литвин Л.М., Ткач О.А., Черепанин Р.Б., Нізельський Ю.М.
Львівський державний медичний університет, Львівський НДІ епідеміології та гігієни

 

У період епідемії туберкульозу хіміотерапія стала проблемою не лише клінічного, а й епідеміологічного значення. Раннє виявлення туберкульозу та своєчасне раціональне лікування стає дійовим методом боротьби з туберкульозом. Підходи до лікування постійно вдосконалюються за рахунок накопичення клінічного досвіду, синтезу нових сполук чи аналогів відомих протитуберкульозних препаратів. Основним завданням науково-дослідної роботи було вивчення протитуберкульозної дії цілого ряду вперше синтезованих сполук флуорену. Новий вітчизняний препарат — флуренізид належить до сполук флуоренового ряду. За структурними та функціональними параметрами він наближається до ізоніазиду. За останні п’ять років успішно пройшов клінічні випробування на базах протитуберкульозних установ і дозволений Фармакологічним комітетом України до медичного застосування. Флуренізид вивчався на стаціонарному етапі лікування у хворих на активний туберкульоз легень. У загальноприйнятих комбінаціях специфічної хіміотерапії ізоніазид був замінений флуренізидом на курс лікування протягом 3-6 місяців. Встановлено, що флуренізид в поєднанні з відомими туберкулостатиками є ефективнодіючим препаратом.

Читайте так же:

Tags