Метою нашого дослідження було визначення можливості ураження часто хворіючих дітей і підлітків цитомегаловірусом (ЦМВ) як фактором, що сприяє розвитку недостатності клітинної ланки імунітету.
Сумарні антитіла до цитомегаловірусу в сироватці крові визначали аглютинаційними наборами anti-CMV Fudjirebio (Японія). У всіх 14 обстежених визначались анти-ЦМВ антитіла. Титри їх зазнавали змін у процесі обстеження і лікування, проте в дітей і підлітків з загостренням хронічної бронхообструктивної патології характерними були високі титри — 1: 2048 — 1:4096, що свідчило про активну реплікацію віріонів. При дослідженні букального епітелію та клітинного осаду сечі виявлялись вірусовмісні клітини характерної конфігурації («совине око»). Таким чином, цитомегаловірусна інфекція може бути причиною, яка обтяжує перебіг хронічної бронхообструктивної патології.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: