Єпішин А.В., Бугай Б.Г., Єрмак І.З., Юрчак М.А.
Тернопільська медична академія ІМ. І.Я. Горбачевського, Тернопільська міська клінічна лікарня №1

 

В умовах астматичного статусу, особливо при неадекватному використанні адреноміметиків, на фоні стрімкого зростання легеневої гіпертензії і розвитку гострого легеневого серця з одночасною його ішемізацією зростає загроза появи кардіопульмонального шоку, що тягне за собою високу летальність. У цьому зв'язку ми практикуємо використання сублінгвального нітрогліцерину в комплексі з іншими середниками під постійним моніторингом (електрокардіограма, величини артеріального тиску, центрального венозного тиску, частота серцевих скорочень, кислотно-лужна рівновага, гази крові). Констатовано моментальне покращання показників проти вихідних в межах 30-40%. Продовження сублінгвального використання нітрогліцерину по 1 таблетці через кожні 15 хвилин протягом двох годин дозволяє ефективніше виводити хворих з астматичного статусу, особливо при наявності ішемічної хвороби серця.

Читайте так же:

Tags