Просветов В.В.
Запорізький ДІУЛ


Побічні реакції на хіміопрепарати (ХП) супроводжуються суттєвими зрушеннями у функціонуванні різних систем організму. Досліджено 197 хворих на туберкульоз легень з побічною дією ліків (ПДЛ), 120 — з доброю переносимістю препаратів та 28 здорових осіб. Встановлено, що у хворих, які добре переносять ХП, відмічається істотне зниження у периферичній крові Т-лімфоцитів, головним чином за рахунок хелперної ланки, реєструється зниження здатності Т-лімфоцитів до бластоутворення на лімфоцитарний мітоген. Підвищена у цієї категорії хворих адренокортикотропна функція гіпофіза — суттєво зростає рівень у крові АКТГ і кортизолу, та пригнічена функція гіпофізарно- тиреоїдної системи — істотно знижується концентрація у крові ТТГ, ТЗ та Т4. При ПДЛ зміни в показниках мають більш виразний характер з боку імунної, гіпофізарно-над- ниркової та гіпофізарно-тиреоїдної систем. На фоні заходів по усуненню медикаментозних ускладнень відзначається зростання рівня Т-хелперів, нормалізація Т-супресорів та тенденція до нормалізації здатності Т-лімфоцитів до бластоутворення на лімфоцитарний мітоген. Можна констатувати, що ПДЛ супроводжується пригніченням Т-системи імунітету, деяким підвищенням активності В-системи. Слід відзначити стан “напруги” системи гіпофіз-кора надниркових залоз та пригнічення функції гіпофізарно-тиреоїдної системи.

Читайте так же: