Бистрицька В.Й., Крикливець Ю.ї.
Житомирська обласна лікарня

 

В патогенезі хронічного легеневого серця у хворих хронічним обструктивним бронхітом (ХОБ) значне місце посідає хронічна гіпоксія і гіпоксемія, що зумовлюють порушення мікроциркуляції, гіпертензію в системі малого кола кровообігу, а також певні зміни системної гемодинаміки. Зважаючи на це, проведено вивчення ефективності застосування в комплексній терапії ХОБ верапамілу і тренталу. Ці ліки призначались як доповнення до базисної терапії. Верапаміл — в середній дозі 160 мг, трентал — 300 мг на добу у відповідності до даних ЕКГ, коагулограми протягом 15 днів. Функцію зовнішнього дихання визначали методом спірографії та пневмотахографії, рівень тиску в легеневій артерії (J1A) — методом реографії ЛA, стан серцево-судинної системи методом ЕКГ і ЕхоКГ, стан гемостазу — за параметрами коагулограми. Дослідження виконані у 37 хворих віком 40-55 років з давністю захворювання більше 10 років (основна група) у порівнянні з ідентичною контрольною групою (33 хворих), у котрих застосовувалась базисна терапія ХОБ. Внаслідок комплексного лікування одержана більш значна позитивна динаміка в основній групі, про що свідчить покращання деяких показників, а саме: ЖЄЛ збільшилась на 0,5+0,05 л; ОФВ1 — на 0,2+0,03 л; легенева гіпертензія зменшилась на 5,3±1,9 мм рт. ст.; фібринолітична активність крові збільшилась на 5,6±1,3%, — як і покращання функції зовнішнього дихання і серцево-судинної системи в цілому. Таким чином. використання в комплексній терапії ХОБ препаратів антагоністів кальцію групи верапамілу разом з дезагрегантними препаратами може справити додатковий ефект у профілактиці прогресування хронічного легеневого серця.

Читайте так же: