Маленький В.П., Шанчук О.М., Шанчук О.Г.
Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

При хронічному! гнійному бронхіті (ХГБ) навіть інтенсивна антибіотикотерапія в переважній більшості випадків виявляється неефективною, що обумовлено формуванням навколо вогнища запалення зони пневмосклерозу. Наведені факти обгрунтовують перевагу місцевого застосування антибактеріальних препаратів. Метод сприяє відновленню дренажної функції бронхів, покращує реологічні властивості харкотиння, завдяки чому зменшується концентрація мікробних клітин в зоні запалення (В.Н. Со- лопов, 1987). Метою роботи було вивчення ефективності ендобронхіальних санацій з використанням 0,02% розчину декаметоксину в комплексному лікуванні ХГБ. Результати порівнювали з ефективністю розчину фурациліну в концентрації 1:5000, який застосовувався за тією ж методикою. До і після лікування комплексно обстежено 68 хворих ХГБ в фазі загострення (перша група) віком від 16 до 68 років. Контрольну групу склали 38 осіб. Санація бронхів проводилась за допомогою фібробронхоскопа «Olympus» ВР-20, при цьому для аналізу аспіровувалась рідина БАЛ, ФЗД вивчали за допомогою апарату «Spiro-Med-250». Після проведеного лікування у хворих першої групи спостерігалось достовірне покращання, порівняно з пацієнтами контрольної групи, загального стану, ендобронхіальної картини, показників ФЗД, клітинного складу рідини БАЛ. На 4-5 днів був коротшим термін перебування хворих у стаціонарі, що обгрунтовує доцільність застосування розчину декаметоксину для місцевого лікування ХГБ.

Читайте так же:

Tags