Чайченко Т.В., Фьоклін В.О., Поляков В.В., Страшок О.І.
ХДМУ, одкл

 

Мета дослідження — вивчення механізмів компенсації гіпоксії кардіо- респіраторним комплексом у дітей, хворих на бронхіальну астму в періоді загострення.
Обстежено 32 дитини від 4-х до 14 років, хворих на бронхіальну астму І-ІІІ ступеня. Вентиляційна функція легень вивчалась за допомогою апарату «Custo-vit» з комп'ютерною обробкою даних (Німеччина), стан кисневого забезпечення

—    апарату «AVL» (Данія), центральна гемодинаміка — методом ехокардіографії (апарат «Contron-2», Франція). Встановлено порушення вентиляційної функції легень ІІ-ІІІ ступеня по обструктивному типу, виражене підвищення в'язкісного опору (152%), підвищення РаС02 (45,3±2,4 мм рт.ст.). Отримані результати викривають порушення дифузійної функції легень — Ра02 73,8+2,3 мм рт.ст. при підвищеному запиті в кисні (споживання кисню 125%). Відмічено вичерпання ге- модінамічного компоненту — зниження серцевого викиду на фоні підвищення загального периферичного опору (ЗПО). Морфологічні зміни з боку серця проявляються в гіпертрофії міжшлуночкової перетинки (132%), дилятації правого шлуночка, тенденції до зменшення діаметра лівого передсердя. Таким чином, компенсація гіпоксії в періоді загострення бронхіальної астми у дітей йде шляхом підвищення екстракції кисню тканинами при зниженні гемодинамічного компоненту на фоні збільшення ЗПО.

Читайте так же:

Tags