Гріщук Л.А., П’ятночка І.Т., Паламар М.В., Корнага С.І.
Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер


Мета дослідження полягала у вивченні частоти легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих з різними формами туберкульозу легень в залежності від функціонального стану печінки і туберкулінової чутливості. Встановлено, що за останні роки ці ускладнення спостерігалися в три рази рідше у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (5,2%) в порівнянні з хронічними формами. Профузні легеневі кровотечі констатовані у 0,2% випадків. При хронічних формах туберкульозу легень кровотечі і кровохаркання характеризувалися значно більшою кількістю втраченої крові, тривалістю і частими рецидивами, а також частіше спостерігалося зниження функції печінки, ніж у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень. У хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, передусім інфільтративний, туберкулінові проби (Манту з 2 ТО) були більш виражені, що свідчило про гіперсенсибілізацію організму. Застосування патогенетичних засобів, зокрема, гепатопротекторів, а також десенсибілізуючих препаратів, сприяло зниженню частоти геморагій і швидшій їх ліквідації. Отже, у хворих на туберкульоз легень, ускладнений кровохарканням і кровотечею, необхідно більше уваги звертати на функціональний стан печінки і чутливість до туберкуліну.

Читайте так же: