Ющенко Л.П., Герасимова Т.Г., Матвеева С.Л., Сіроштан Г.М.
Харківський державний медичний університет

 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної фтизіатрії є підвищення ефективності лікування вперше виявленого деструктивного туберкульозу легенів. Останнім часом, крім хіміотерапії, широкого застосування набули оптичні квантові генератори (лазери). Вивчена ефективність різних методів опромінення організму у 117 хворих на деструктивний туберкульоз легенів з використанням вітчизняного фізіотерапевтичного ГНЛ ЛГ-75-1 з довжиною хвилі випромінювання 0,6328 мкм, потужністю на виході світловоду 25 мВт та радіусом світлової плями 2 мм: нашкірне (1 група), черезшкірне (2 група), поєднане нашкірне та черезшкірне (3 група). Встановлено найбільше підвищення ефективності лікування вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легенів при ранньому застосуванні поєднаного лазерного опромінювання венозної крові та шкіри в місцях проекції деструктивних змін у легенях.

Читайте так же: