Дорошенко П.М.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

 

3 метою вивчення кореляції патології бронхо-легеневої системи і ЛОР-органів були обстежені 175 хворих віком від 7 до 62 років, у яких діагностована патологія бронхо-легеневої системи. У 124 (70,9%; г=0,831) виявлена ЛОР-патологія, в основному, запалення навколоносових пазух. Високий ступінь зв'язку спостерігався між бронхіальною астмою і хронічним поліпозним етмоїдитом (г=0,823); пневмонією і хронічним гайморитом (г=0,812); бронхоектатич- ною хворобою, поліпозним гайморитом і етмоїдитом (г=0,806); бронхітом з астматичним компонентом з гнійним етмоїдитом і гайморитом (г=0,821); абсцесами легень і панси- нуситом (г=0,796); пневмосклерозом і субатрофічним рино- фарингітом і гайморитом (г=0,785). Із 124 ЛОР-хворих у 87 (70,2%; Р < 0,001) спочатку були уражені навколоносові пазухи, а вже потім бронхо-легенева система; у 21 (16,9%; Р< 0,05) бронхо-легенева система і ЛОР-органи були уражені майже одночасно; у 9 (7,3%; Р< 0,05) хвороба бронхо-легеневої системи передувала (від тижня до 3 місяців) запаленню верхньощелепних пазух і появі поліпів. Лише 7 осіб (5,6%; Р<0,01) не змогли визначити послідовність розвитку бронхо- легеневого і ЛОР-захворювання.

Читайте так же: