З метою швидкого, максимально повного й різнобічного статистичного аналізу та підвищення якості наукових розробок нами була розроблена система комп’ютерних програм, що грунтується на відкритих галузевих стандартах і використовує алгоритм обчислення непараметричних критеріїв, докладно описаних у спеціальній літературі.


Використання системи для різнобічного аналізу клінічного й експериментального матеріалу дозволило скоротити терміни виконання обчислень у декілька порядків разів, суттєво підвищити їх якість і збільшити широту застосування, грамотно і обгрунтовано планувати експеримент, тим самим зменшуючи вартість дослідження в цілому.

 

Використання системи також довело необхідність формалізації обліку основних клінічних і лабораторних показників шляхом додавання до медичної карти хворого спеціально розроблених “карт формальних ознак” з метою подальшої їх комп’ютерної обробки й аналізу.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: