Кулик Л.Г., Цирульник О.М., Бондарчук О.Б.
Вінницький медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

Метою дослідження було вивчити клініко-лабораторні та імунологічні особливості перебігу туберкульозу легень при наявності кандидоносійства. В працю включені матеріали обстеження 215 хворих різними формами туберкульозу легень, з яких 161 чоловік склали основну групу (були кандидоносіями), а 54 — контрольну (не було виявлено грибів роду Кандида). В результаті проведеного дослідження було встановлено, що частота носійства грибів роду Кандида серед хворих на легеневий туберкульоз становить 74,8% і залежить від форми туберкульозу (найчастіше зустрічається при інфільтративній — 43,47%, найрідше — при вогнищевій — 25,5%). У цього контингенту хворих суттєво повільніше ліквідується бактеріовиділення, загоєння порожнин розпаду, частіше формуються залишкові зміни у легенях. При аналізі клініко-анамнестичних синдромів порушення імунітету у хворих на туберкульоз легень з кандидоносійством виявляються суттєво частіше, ніж у аналогічних хворих без кандидоносійства (відповідно у 77,02% і 29,53%). Синдромний аналіз імунограми у основної та контрольної груп показав: у осіб з кандидоносійством порушення більше виражені. У зв'язку з суттєвим впливом носійства грибів роду Кандида на перебіг легеневого туберкульозу, у протитуберкульозних закладах потрібне систематичне обстеження хворих на кандидоносійство.

Читайте так же: