Протягом останніх років спостерігається зростання інфікованості та захворюваності на туберкульоз, частіше виявляються діти з імунодефіцитним станом. Клініко-імунологічне обстеження проведене у 90 інфікованих та хворих на первинний туберкульоз дітей. З метою виявлення клінічних ознак синдрому набутого імунодефіциту (ІД) розроблено скринінг-тест. Встановлено, що у дітей з клінічними ознаками ІД зміни в імунній системі, характерні для туберкульозу, виявляються вже на етапі тубінфікування. У 50% тубінфікованих дітей з клінічними ознаками ІД спостерігався найбільш тяжкий варіант порушення імуногенезу, що свідчить про необхідність цілеспрямованої антибактеріальної терапії та диференційованого призначення імунокоригуючої терапії.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: