Родіонова В.В.
Дніпропетровська державна медична академія

 

Схильність до різноманітних запальних захворювань легень і особливості їх клінічного перебігу у значній мірі зумовлюються станом імунної системи. Метою дослідження було встановити зв’язок тяжкості захворювання із станом клітинного і гуморального імунітету для своєчасної корекції виникаючих порушень.

Проведене клініко-експериментальне дослідження.
50 білих іцурів запилювалися кам'яновугільним пилом протягом 4-х місяців (до отримання морфологічного підтвердження запальних змін у бронхо- легеневому апараті). Наприкінці 1-го місяця запилювання виявлені явища дезорганізації імунної системи, особливо Т-ланцюга. У подальшому ці явища зростали, досягаючи досить вираженого пригнічення усіх досліджуваних показників, особливо Т-супресорів. При обстеженні 110 хворих на хронічний бронхіт (ХБ) шахтарів виявлені глибокі порушення клітинного і гуморального ланцюгів імунітету. Всі хворі були розподілені на групи в залежності від стажу роботи у шкідливих умовах та ступеня тяжкості бронхіальної обструкції. Зміни імунної системи корелювали із ступенем дихальної недостатності, клініко-рентгенологічними виявами хвороби та тривалістю роботи у підземних умовах. Задля усунення імунологічних порушень ми застосували у лікувальному комплексі препарати рослинного (екстракт ехінацеї пурпурової) чи біологічного походження (вілозен, Т-активін). За отриманими після лікування даними, препаратом вибору ми вважаємо екстракт ехінацеї, який створює імуномодулюючий вплив і може застосовуватися з профілактичною метою вже при ознаках подразнення імунної системи, а також для запобігання розвитку вторинного імунодефіциту і пов'язаного з ним тяжкого перебігу захворювання.

Читайте так же: