Щербак О.В.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

 

Проведено спостереження за групою хворих на цукровий діабет (ЦД), 48 з яких страждали на туберкульоз легень (ТЛ).
Виявлено, що у 20 хворих ТЛ приєднався до ЦД, у 19 — ЦД до ТЛ; у 9 — ці захворювання розвивалися одночасно. Лабільний перебіг ЦД значно частіше спостерігався при поєднанні Ц Д з ТЛ — у 38 хворих з 48 (34,5%), ніж у хворих, які страждали тільки на ЦД — 14 з 26 (56%). При поєднаній патології значно частіше виникали кетоацидотичні стани, гіпоглікемії, в анамнезі виявлялися випадки діабетичних ком. Для вивчення частоти та локалізації судинних уражень провадили ретельне клініко- інструментальне дослідження пацієнтів. Були підібрані 2 репрезентативні групи. Так, середній вік хворих 1-ої групи становив 41,84+2,2 роки, а 2-ої — 40,7±2,3 роки; тривалість ЦД становила відповідно 13,1±1,7 роки та 12,3±1,4 роки. В першій групі (комбінація ЦД з ТЛ) ретинопатія спостерігалася в 1,7 раза частіше, а нефропатія — в 1,5 раза, ніж у другій. Ангіопатії розвивалися в більш короткий термін (за 6-7 років), перебіг їх ускладнювався тяжкістю та розповсюдженістю. Призначення цукрознижувальних пероральних засобів, як правило, не приводило до компенсації діабету, і таким хворим призначався інсулін. В більшості випадків інсулінозалежного діабету виникала необхідність проведення інтенсивної інсулінотерапії.

Читайте так же: