Кунічкіна С.А., Кущ С.І., Ніколаєва О.Д., Отрощенко П.Г., Мазур ГІ.Є.
Київська медична академія післядипломної освіти

 

З метою удосконалення довготривалої аерозольтерапії при туберкуозі легень було користано ліпосомальну форму ізоніазиду. Для утворення бішарових ліпосом суміш 0,5 г ліпіну і 6 мл 10% розчину ізоніазиду інгалювали ультразвуковим інгалятором. Клінічні спостереження проведено у 25 дорослих хворих, переважно з інфільтративним (52,6%) та дисемінованим (36,7%) туберкульозом легень з бактеріовиділенням. Тривалість курсу ліпосомальних інгаляцій становила по 10 днів 1-2 рази за 30-60-денний курс аерозольтерапії. До контрольної групи входили 20 аналогічних хворих, яким інгаляції не проводили. Встановлено, що в 1-й місяць застосування аерозольтерапії припинилося бактеріовиділення у 19 (7р,0%) хворих основної групи, в 2-й місяць кількість збільшилася до 22 (88,0 %), в 3-4 місяці — до 24 (95,1%). В контрольній групі цей показник був, відповідно, 15 (75,0%), 16 (80,0%) і 19 (95,0%), Р< 0,05. Частота загоєння порожнин розпаду в групах не відрізнялася: 22 (88,0%) в основній і 16 (80,0%) — в контрольній, Р > 0,05. Отже, використання ліпосомальної форми ізоніазиду рекомендується як метод вибору в разі необхідності щоденної тривалої аерозольтерапії препаратом.

Читайте так же: