Юхно H.I., Клочко Л.Т., Лекан О.Я., Туманов А.М.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України

 

Мета роботи: вивчення терапевтичної ефективності та переноси- мості вітчизняного препарату теопек у хворих на бронхіальну астму (БА). Матеріали і методи: обстежено 40 хворих на БА з помірним ступенем тяжкості перебігу (ОФВ] складав 50-60% від належного) віком 18-55 років. Зворотність бронхообструкції в пробі з бронхолітиком становила понад 15%. Першу групу склали ЗО хворих (чоловіків — 16, жінок —14), які отримували в комплексній терапії теопек (Борщагівський ХФЗ), таблетки 300 мг 2 рази на добу. Курс лікування тривав 30 днів. У другу групу увійшло 10 хворих (чоловіків — 3, жінок — 7), які отримували в комплексній терапії референтний препарат — теопек (Олайнінський ХФЗ, Латвія) по такій же схемі. Хворі обох груп отримували базисну терапію, яка включала: інгаляційні кортикостероїди, -2-агоністи короткої дії, муколітики. Результати: у хворих обох груп наприкінці лікування протягом останнього тижня приступи ядухи були відсутні. У всіх хворих першої групи та 90% — другої кашель не виявлявся на 30-й день лікування. Середній показник ОФВ1 на 30 день лікування зріс у хворих першої групи до (87,4+4,9)%, а другої — до (81,2+5,1)% (Р<0,01). Побічної дії протягом усього періоду лікування у хворих обох груп не було зареєстровано. Висновки: препарат теопек (Борщагівський ХФЗ) в комплексній терапії БА продемонстрував більш виражений та стійкий бронхолітичний ефект, ніж референтний препарат Олайнінського ХФЗ. Обидва препарати показали високий профіль безпеки.

Читайте так же:

Tags