Дорожній протитуберкульозний диспансер Львівської залізниці

 

Проаналізовано результати комплексного обстеження 137 пацієнтів з плевральними випотами, у яких при клінічному, лабораторному, рентгенологічному та інструментальному дослідженнях встановлено в 50,1% — туберкульозну і в 25,5% — онкологічну етіологію.
Клініко-рентгенологічні прояви не виявили патогномонічних симптомів. Візуальна оцінка плевральної рідини та її цитологічне дослідження частіше відтворювали фазу патологічного процесу і мали ідентичні параметри при різних нозологічних формах. Геморагічний плевральний випіт, що традиційно асоціюється з раковим процесом, у 29,7% виявився не онкологічного генезу. Імунологічні та біохімічні дослідження плевральної рідини також не дають вичерпної інформації про природу захворювання. Мікобактерії туберкульозу в плевральній рідині виявили у 4,2% випадків, атипові клітини — в 27,1%. Таким чином, перераховані дослідження дають попередню інформацію про природу плеврального процесу. Лише торакоскопія з прицільною біопсією плеври та наступними цитологічним, бактеріологічним і морфологічним дослідженнями дає вичерпну інформацію для верифікації діагнозу.

Читайте так же:

Tags