Нами обстежено 57 хворих- ліквідаторів на ЧАЕС з патологією легень. Встановлено, що у 73% хворих мало місце зменшення загальної кількості Т-лімфоцитів та зниження РБТЛ на ФГА, спостерігався виражений дисбаланс у субпопуляціях. У частини хворих (32%) відмічалось зменшення Т-супресорів, що може бути причиною алергічних уражень в цій групі (бронхіт з астматичним компонентом, бронхіальна астма). Виявлені дефіцит IgM та активація секреторного IgA у більшості хворих. Нами робилися спроби імунокорекції у даної групи пацієнтів за допомогою комплексу імуномодуляторів. Найкращі показники отримані при комбінації нуклеїнату натрію і тималіну. У хворих з активацією Т-хелперів (алергічний компонент) оптимальним було застосування левамізолу і тактивіну. Деякі хворі з патологією гуморальної ланки імунітету потребували замісної терапії імуноглобуліном. Таким чином, корекція імунологічних порушень у хворих, що піддавались дії іонізуючої радіації, потребує індивідуального підходу з урахуванням домінуючого синдрому —- імуносупресії чи аутоалергії.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: