Куровець Л.М., Куцик Р.В.
Івано-Франківська медична академія


Виробнича діяльність людей у тваринництві, зокрема в галузі промислового птахівництва пов'язана з їх постійним перебуванням у приміщеннях, мікроклімат яких характеризується загазованістю повітря (аміаком, оксидом вуглецю), його забрудненням органічним пилом. І якщо проблема захворюваності птахівників алергозами досить широко висвітлена, то вплив факторів виробничого середовища на їх захворюваність неспецифічною бронхо-легеневою патологією вивчений ще недостатньо.
Нами проведено довготривале (протягом 8 років) спостереження за станом здоров'я працівників 2 птахофабрик Івано-Франківської області. Докладно проаналізовано захворюваність з тимчасовою непрацездатністю 979 осіб, 419 з яких було піддано більш глибокому клініко-імунологічному обстеженню. Виявлений прямий зв'язок захворюваності птахівників із ступенем їх контакту з виробничими шкідливостями. В структурі загальної захворюваності птахівників домінує патологія верхніх дихальних шляхів і бронхо-легеневої системи: 64,2% усіх випадків тимчасової непрацездатності при постійному контакті з птицею і 53,3% — при епізодичному. Така ж закономірність виразно простежується при аналізі даних, одержаних під час профілактичних медичних оглядів. Респіраторна захворюваність працівників-птахівників характеризується прямим зв'язком із високою частотою глоткового і назального носійства патогенних мікроорганізмів — золотистого стафілококу і -гемолітичного стрептококу (Р<0,01), а також різким ослабленням локальних захисних механізмів слизових оболонок респіраторного тракту (зниженням активності лізоциму і -лізинів, концентрації загального і секреторного IgA у слині, зменшенням вмісту лізоциму в носовому секреті), помірним зниженням числа циркулюючих Т-лімфоцитів (Е- РУК) і активності мієлопероксидази в лізосомальних гранулах циркулюючих поліморфонуклеарів. Запропоновано патогенетичний спосіб профілактики респіраторної захворюваності птахівників, який полягає у проведенні неспецифічної імунокорекції вілозеном і екстрактом елеутерокока.

Читайте так же:

Tags