Сидоренко О.М., Філіпченко Л.Л., Слінченко М.З.
Український НДІ промислової медицини МОЗ України


Мета роботи: пошуки проявів туберкульозної інфекції у розвитку пилового бронхіту, де клініка захворювання в початковому періоді є ідентичною для специфічних і неспецифічних легеневих процесів. Обстежено 77 осіб за допомогою імуноферментної тест-системи для виявлення антитіл до збудника туберкульозу (НПП «Аквапаст», С.-Петербург) і планшетного спектрофотометрау «Мультіскан». Знаходили рівень антитіл в крові.
Висновки: метод імуноферментного аналізу з використанням тест-системи для визначення рівня антитіл проти мікобактерій туберкульозу в плазмі хворих на пиловий бронхіт підтверджує етіологічну роль туберкульозної інфекції в розвитку цього захворювання і є об'єктивним інструментом в його діагностиці.

Читайте так же:

Tags