Бородюхіна А.К., Норейко Б.В., Ярешко А.Г., Бондаренко У.Г.
Українська медична стоматологічна академія

 

З метою корекції гіпертензії в малому колі кровообігу (МКК) у хворих на туберкульоз легень, нами проведено обстеження 50 хворих на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень методом зональної реопульмонографії з визначенням систолічного тиску крові (СТК) у стволі легеневої артерії (СЛА) і периферичних зонах МКК під впливом етіотропних і патогенетичних засобів. Виявлено, що ізоніазид, його комбінація з етамбутолом, ріфампіцином, знижує СТК у СЛА і периферичних зонах МКК. Доповнення цієї комбінації препаратів преднізолоном у дозі 20-30 мг з урахуванням добової активності надниркових залоз (вранці, одноразово в добовій дозі) підвищує ефективність хіміопрепаратів, знижуючи СТК в периферичних зонах МКК на 23,3% (Р<0,001), СТК в СЛА — на 11,8% (Р<0,001), підвищуючи пульсаторний кровоток на 12,5% (Р<0,001) порівняно з початковими величинами. Отже, використання глюкокортикоїдів у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень сприяє нормалізації показників гемодинаміки МКК, попереджаючи розвиток гіпертензії в ньому як фактора розвитку хронічного легеневого серця.

Читайте так же: