Метою дослідження було встановлення впливу одержаної у 1986 році дози радіоактивності на стан регіонарної гемодинаміки у 15 хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) «ліквідаторів» аварії на ЧАЕС (як контроль були обстежені 22 хворих на ХОБ — мешканці м. Києва). Методом зональної реографії легень та звичайної реографії вивчалась регіонарна гемодинаміка у легенях, мозку та нижніх кінцівках. У хворих обох груп встановлено вірогідне підвищення тонусу легеневих судин та судин нижніх кінцівок. У «ліквідаторів» значно частіше зустрічались вогнищеві порушення легеневого кровотоку за пневмосклеротичним типом (у 24% хворих, в контролі — у 4,2% хворих). При цьому у 8% випадків зміни були зворотними. В той же час у «ліквідаторів» наприкінці лікування була більш виражена позитивна гемодинаміка у легенях, а також визначались найважчі зміни (підвищення) тонусу судин нижніх кінцівок. Отже, через 10 років після одержання дози радіоактивності у «ліквідаторів» спостерігаються особливості гемодинаміки у легенях та нижніх кінцівках, що дає змогу визначити значну роль радіоактивного опромінення у патогенезі ХОБ.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: