Яковлева О.О., Дякова О.В., Косован А.І., Сергеев С.В.
Вінницький державний медичний університет

 

Доклінічна діагностика має недостатню питому вагу у наукових публікаціях, хоча її прогностичне та профілактичне значення не викликає сумнівів. З цих позицій був проведений аналіз фенотипів ацети- лювання у 93 практично здорових осіб (студенти медуніверситету, середній вік 22,6±0,2 роки). Результати порівнювалися з даними 155 анкет цього ж контингенту. При використанні в якості тест-препарату сульфадимезину розподіл фенотипів ацетилювання у подільській популяції наступний: 53% становлять повільні ацетилятори та 47% — швидкі. Порівняння з дослідженим анамнезом показало, що наявність алергічних реакцій є досить великою і частою в осіб з повільним фенотипом аце- тилювання — 60,37% (при швидкому — у 54,76% випадків). Більш детальний аналіз свідчить про достовірне переважання хімічної алергії у повільних ацетиляторів (у 15,1% випадків) і про значну частоту побутової алергії (14,2%) у швидких ацетиляторів. Практична значущість проведених дослідів — у можливості профорієнтації і більш суворому виконанні принципу елімінації алергену в осіб з повільним типом ацетилювання. Розвиток бронхіальної астми у хворих відрізняється за частотою фенотипів від популяційних даних.

Читайте так же: