Діагностика пнев-моній повинна включати в себе визначення етіологічного фактора. Me тою дослідження був пошук етіологічних факторів у хво рих на пневмонію. Бак теріологічне обстеження було проведено у 67 хворих гострими пневмоніями, них первинні пневмонії були у 52 хворих, вторинні — у 15 хворих на фоні захворювань серцево-судинної системи. Для визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків використовувалися диски антибіотиків клафорану, кейтену, орелоксу, руліду, таривіду, таргоциду фірми «Хехст Меріон Русель». Одержані такі результати: найбільш часто зустрічалися Str. pneumoniae, St. aureus, Str. haemolyticus. Виділені мікроорганізми були чутливі до кейтену та клафорану (100%); оре локсу (Str. pneumoniae — 60%, St. aureus — 85,9%, Str. haemolyticus — 100%); до руліду (Str. pneumoniae — 100%, St aureus — 59,1%, Str. haemolyticus — 100%); таргоциду (Str. pneumoniae — 70%, St. aureus — не чутливий, Str. haemolyticus — 70,5%). Необхідно визначити мікрофлору при пневмоніях до того, як призначати антибіотики. Коли a priori признача ють пеніцилін і аналіз харкотиння не проводили, його треба змінити на препарати більш стійкі до бета-лактамаз, а саме — пефалоспорини III та IV генерації: клафоран та кейтен.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: