Раціональна антибактеріальна терапія хворих з бронхо-легеневою патологією неможлива без знання мікробного пейзажу дихальних шляхів. Особливе значення має визначення флори у дітей з хронічними та рецидивуючими захворюваннями легень, які потребують спрямованої і тривалої терапії. Нами проаналізовано 1189 історій хвороб дітей у віці від 1 до 15 років. Серед них з хронічною пневмонією було 239 дітей, з бронхіальною астмою — 518, затяжним перебігом гострої пневмонії — 143, рецидивуючим бронхітом — 112, муковісцидозом — 12, сторонніми тілами у бронхах — 63 та іншиими захворюваннями бронхів та легень — 102. Для бактеріологічних досліджень матеріалом були промивні води аронхів, одержані при бронхоскопії, змиви з носа, харкотинні У більшості дітей (64%) матеріал брали до призначення антибіотиків. Засів матеріалу здійснювався на середовища Ізбуро, Чистович, ЕНДО, кров’яний та шоколадний агари. Результати дослідження показали, що патогенна флора визичалась у 52,4% дітей. В її структурі перше місце посідають Scaphylococcus (243 дитини) та Streptococcus (183), далі йде Haemophylus influenzae (44 дитини). У порівнянні з попереднім періодом значно зросла роль грибів типу Candida (136 дітей), практично не визначались кишкова та синьогнійна іалички, протей, пневмокок.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: